Του Δημήτρη Καραβασίλη

 

H σωστή συσκευασία αποτελεί βασικό στοιχείο διαφοροποίησης και καινοτομίας και άρα συγκριτικό πλεονέκτημα του προϊόντος. Από την ασφαλή μεταφορά ως την προβολή του προϊόντος, η σωστή συσκευασία είναι ένα βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά στην διαδικασία του branding.

Το Packaging Specifications -η σωστή συσκευασία σε 12 βήματα, ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία της DK Consultants επάνω στο αντικείμενο, συνοψίζοντάς τα στα παρακάτω:

1. Ανάλυση και αποτύπωση καταναλωτικών συνηθειών κοινού – στόχου
2. Μελέτη συσκευασίας
3. Ανάλυση logistics
4. Ανάλυση τοποθέτησης και δικτύων διανομής
5. Ανάλυση παραγωγικών δυνατοτήτων
6. Ανάλυση νομικών και άλλων χαρακτηριστικών συσκευασίας ανά αγορά-στόχο
7. Βιομηχανικός σχεδιασμός πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας
8. Σύνταξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών συσκευασίας λιανικής / χονδρικής
9. Κατασκευή πρωτοτύπων συσκευασιών
10. Μηχανικός έλεγχος της συσκευασίας
11. Design
12. Product test στην αγορά-στόχο

 

1

 

Είναι γνωστό πως πολλές επιχειρήσεις-δυστυχώς- αντί να ακολουθήσουν την συγκεκριμένη σειρά της διαδικασίας για την δημιουργία της κατάλληλης για το κάθε προϊόν συσκευασίας, συνηθίζουν να εφαρμόζουν πρώτα το νούμερο, 11. Ουσιαστικά αναθέτουν απλά τον σχεδιασμό του design της εκάστοτε συσκευασίας, χωρίς να έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα 10 στάδια. Χωρίς την κατάλληλη μελέτη και ανάλυση όλων των παραγόντων που απαιτούνται, το πιο πιθανό είναι πως το μόνο που θα εξασφαλίσουν είναι μεν ένα πολύ όμορφο αντικείμενο αλλά δεν θα είναι αρκετό αυτό για την επιτυχία της προσπάθειάς τους, όσο και καλό να είναι το προϊόν, όσα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αν έχει.

 

2

 

 

 

 Αναλύοντας τα 3 πρώτα βήματα, έχουμε ως εξής:

 

1. Ανάλυση και αποτύπωση καταναλωτικών συνηθειών κοινού – στόχου

Ο σημαντικός ρόλος της συσκευασίας έγκειται στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές, που διέπουν την αγορά-στόχο. Για τον λόγο αυτό, πριν ξεκινήσει η μελέτη της, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη έρευνα που αφορά σε όλες τις παραπάνω συνθήκες καθώς και για τις συσκευασίες του ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο.
Παράλληλα, Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην κατάλληλη συλλογή πληροφοριών για την ανίχνευση των συνηθειών καθώς και των προτιμήσεων του target group, στο οποίο και στοχεύει η επιχείρηση, να λανσάρει το προϊόν της. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν να εντοπιστούν οι προτιμήσεις και οι ανάγκες των καταναλωτών, στις οποίες θα μπορέσει η συσκευασία να ανταποκριθεί επιτυχώς. Θα πρέπει να είναι εικαστικά αρεστή, καθώς η πρώτη ματιά πάντα μετράει.

Τέλος, ακόμη και όταν το προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά, καλό είναι να επαναλαμβάνεται η συλλογή πληροφοριών των καταναλωτών ανά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να ανανεώνεται η συσκευασία -αν χρειαστεί- ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ή / και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις του κοινού του.

 

3

 

2. Μελέτη συσκευασίας

Όλη η τεχνογνωσία και η ποιότητα κατασκευής που ενσωματώνεται στο προϊόν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της παραγωγής του, μπορεί να αποτελέσει άσκοπη προσπάθεια αν αυτό δε φτάσει στον πελάτη σε άριστη κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει ενδελεχής μελέτη για το ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι η κατάλληλη συσκευασία ενός προϊόντος ούτως ώστε να γίνει ο σωστός περιβαλλοντικός σχεδιασμός της, καθώς και η ανάπτυξη και η μελέτη των κατάλληλων υλικών και των τεχνολογιών.

Βασική προϋπόθεση είναι η συσκευασία να πληροί τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα των λειτουργικών και δομικών της χαρακτηριστικών (τα τεχνικά γνωρίσματα και οι ιδιότητες αντοχής για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση κ.α.)

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη της συσκευασίας πρέπει να διενεργηθεί βάση των παρακάτω κομβικών παραγόντων:
v Διαδικασία Παραγωγής
v Οι λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί
v Υλικά συσκευασίας
v Αλυσίδα μεταφοράς και διανομής
v Νομικό πλαίσιο αγοράς-στόχου
v Το προϊόν
v Προτιμήσεις Καταναλωτών αγοράς-στόχου
v Φιλικότητα προς το περιβάλλον
v Ασφάλεια

 

4

 

3. Ανάλυση logistics

Σχετικά με τα Logistics (εφοδιαστική αλυσίδα), περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν, στις προμήθειες, στην παραγωγή στην διανομή, στην αποθήκευση, στις μεταφορές καθώς και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Οπότε για κάθε προϊόν πραγματοποιείται μελέτη της συσκευασίας από τη σκοπιά όλων των παραπάνω σταδίων.

Η συσκευασία και η ποιότητά της είναι δυο στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα και φυσικά, καθορίζουν το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή. Οπότε, ο σχεδιασμός της συσκευασίας ενός προϊόντος, θα πρέπει να γίνει με τις σωστές προδιαγραφές, μετά την ανάλυση της διαδικασίας των logistics προκειμένου να διασφαλίζεται ν ακεραιότητα του εκάστοτε προϊόντος, από το σημείο εκκίνησης μέχρι και το σημείο παραλαβής του. Συμπληρωματικά, θα πρέπει να είναι πρακτική αλλά παράλληλα και ελκυστική για τον τελικό καταναλωτή.

Είναι δεδομένο πως η δημιουργία μιας συσκευασίας με τις σωστές προδιαγραφές, μπορεί να αποφέρει μόνο οφέλη στην επιχείρηση, κατά την «αλληλεπίδρασή» της με κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, πολύ πιθανό να δυσαρεστήσει τον καταναλωτή και να αποτύχει η πώληση του προϊόντος.

Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε άλλες χώρες είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρουν τον κατάλληλο και τον πιο ασφαλή τρόπο για την μεταφορά, την διατήρησή και την αποθήκευση των προϊόντων τους. Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος της σύγχρονης συσκευασίας είναι ακόμη πιο σημαντικός στην διαμόρφωση του τελικού προϊόντος.

 

5

 

 


Προφίλ Καραβασίλη Δημήτρη

A4 Dimitris KaravasilisΟ Δημήτρης  Καραβασίλης είναι Σύμβουλος Διεθνούς Μάρκετινγκ και ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας DK Consultants που δραστηριοποιείται στον τομέα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων με ειδίκευση στους τομείς του Διεθνούς Marketing και της Στρατηγικής Ανάπτυξης Διεθνούς Δραστηριότητας. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνές Μάρκετινγκ στο University of Sheffield. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά τοπικά και διεθνή συνέδρια που αφορούν το εξαγωγικό εμπόριο και το Διεθνές Μάρκετινγκ, όπως Συνέδρια του The Economist, του Harvard University, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (American Farm School) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission), ενώ έχει παρακολουθήσει και δεκάδες εξειδικευμένα σεμινάρια international marketing, export negotiator, και πωλήσεων διεθνώς. Είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (Greek International Business Association SEVE) και Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα διεθνούς εμπορίου στο Ελληνο – Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Αθήνα. Συμμετείχε στη βασική ομάδα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων της Task Force, συμβάλλοντας στην εδραίωση και την ανάδειξη του εμπορίου και του χάρτη προώθησης των εξαγωγών ως τη βασική πηγή μεταρρύθμισης για την Εθνική Στρατηγική των Ελληνικών Εξαγωγών. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Hellenic Institute of Marketing), και ενεργό μέλος διεθνών οργανισμών. Πριν την ίδρυση της συμβουλευτικής  εταιρείας «DK Consultants» είχε εργαστεί ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος σε Βιομηχανικές  και Εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (SATO, Toshiba, Sunair, Premierotel, Pointgroup, Axon Inc., D&B group). Από το 1999 υποστηρίζει σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, και σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας στρατηγικές  μάρκετινγκ και πωλήσεων με διεθνή προσανατολισμό. Η εταιρεία DK Consultants τιμήθηκε με το 1ο βραβείο Υποστηρικτικών και Προωθητικών Υπηρεσιών Εξαγωγών, το 1ο βραβείο Υποβοήθησης Εξαγωγέων, το Χρυσό Βραβείο Top Export Assistance Company και το Χρυσό Βραβείο Top Export Consultant στα βραβεία Exports Ecosystem Awards 2013, Greek Exports Awards 2014, Greek Exports Awards 2015 και Greek Exports Awards 2016 αντίστοιχα. Τέλος, άρθρα και δημοσιεύσεις του Δημήτρη Καραβασίλη φιλοξενούνται κατά καιρούς στον ελληνικό και διεθνή τύπο.